Strona Główna

 

Świętujemy 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości

W ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę społeczność Szkoły Podstawowej nr 106, we współpracy z Radą Dzielnicy V, zorganizowała dwa międzyszkolne konkursy: recytatorski oraz literacki.

Konkurs recytatorski odbywał się pod hasłem: „Nie każdy rodzi się bohaterem, ale każdy może nim zostać” . Tak sformułowany temat przyczynił się do różnorodności prezentowanych utworów i ich ciekawej interpretacji. W zmaganiach recytatorskich wzięli udział uczniowie SP 34, SP 36, SP 26, SP 106, oraz IX Liceum Ogólnokształcącego. Wysłuchaliśmy wielu pięknych tekstów z różnych okresów literatury polskiej. Jury pod przewodnictwem pana Zygmunta Wierzbickiego, przewodniczącego Rady Dzielnicy V, wyłoniło następujących zwycięzców:

 • I miejsce Zofia Kopczyńska z oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej nr 106,
 • II miejsce Jadwiga Mizerska z oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej nr 106 oraz Jan Żółtko ze Szkoły Podstawowej nr 26,
 • III miejsce Dawid Młodzianowski z oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej nr 106 

Konkurs literacki zakładał napisanie tekstu argumentacyjnego na temat:  „Jak rozumiem wolność”. Wzięli w nim udział przedstawiciele: SP 34, SP 36, SP 106, VII Liceum Ogólnokształcącego raz IX Liceum Ogólnokształcącego. Poniżej prezentujemy wyniki konkursu wraz z uzasadnieniem jury:

Kategoria licea ogólnokształcące

 • Miejsce I Gabriela Porwisz z IX LO za pracę, w której w dojrzały i spójny sposób przedstawia problem definicji wolności, polemizując ze stanowiskiem, iż nie da się jej wyraźnie zdefiniować. Praca posiada walory literackie, sięga do ciekawych przykładów z literatury światowej oraz historii Polski.
 • Miejsce II Natalia Sobocińska z IX LO . Autorka przyjmuje ciekawą koncepcję, iż słowo wolność należy definiować analizując przykłady jej braku, wśród przywołanych przez nią tekstów kultury znajdziemy literaturę światową oraz kultowe piosenki czasów współczesnych .
 • Miejsce II ex aequo Magdalena Nowakowska z VII LO. W swojej pracy autorka ukazuje pojęcie wolności w kontekście życia w suwerennym kraju i uczestniczenia w życiu Państwa, jednocześnie wskazując na obszary zniewolenia współczesnego człowieka związane z nowoczesnymi technologiami.
 • Miejsce III Ewa Sochań z IX LO, która przywołując dzieła z kanonu filmu i literatury opisuje pojęcie wolności jako cel dążeń człowieka.

Kategoria oddziały gimnazjalne i klasy VII i VIII szkoły podstawowej.

 • Miejsce I Alicja Michalec ze Szkoły Podstawowej nr 36 za pracę, w której rozważa pojęcie wolności w szerokim kontekście kulturowym , stosując zabiegi retoryczne i metaforykę.
 • Miejsce I ex aequo Witold Węglarz z oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej nr 106. W swojej rozprawce podejmuje temat wolności widzianej jako możliwość podejmowania decyzji zgodnych z własną wolą kierowaną rozumem – ukazuje temat w całej jego komplikacji związanej z różnorodnymi racjami współczesnych Polaków.
 • Miejsce II Anna Sarosiek z oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej nr 106, która w pracy o walorach literackich rozważa pojęcie wolności w odniesieniu do historii Polski, od czasów średniowiecza do czasów Solidarności.
 • Miejsce III Zuzanna Seweryn ze Szkoły Podstawowej nr  34, która w swoim tekście pyta, czy wolność zawsze jest pozytywną wartością i rozważa ten temat odnosząc się do literatury polskiej i światowej.

Gratulujemy!

 
 

Boisko edukacyjne ukończone!

Wyzwolić aktywność i kreatywność, uczyć się innowacyjnie – oto cele, które ma realizować projekt BOISKA EDUKACYJNEGO przy Szkole Podstawowej nr 106. Dzięki zaangażowaniu twórców projektu – Olafa Ciruta i Katarzyny Wojtygi, wytężonej pracy nauczycieli i młodzieży oraz wolontariuszy – przyjaciół szkoły , na Litewskiej 34 powstało Boisko Edukacyjne – obejrzyj film, odwiedź nas, poszukaj własnego sposobu na odkrycie możliwości edukacyjnych tej przestrzeni.

 

 


wolni i niepodlegli - banner


„Akademia Młodego Krakowianina”.

Jest to projekt skierowany m.in. do uczniów szkół podstawowych (klasy I–III). Jego celem jest kształtowanie w najmłodszych mieszkańcach Krakowa postaw prospołecznych i proekologicznych, umożliwia im także realizację zainteresowań kulturalnych i sportowych. Dzieci poznają działalność instytucji i spółek nadzorowanych przez samorząd krakowski, zdobędą lub poszerzą wiedzę na temat miejskiej infrastruktury, gospodarki odpadami czy wodociągów. Zobaczą spektakularne obiekty, odkryją też mało znane zielone miejsca w przestrzeni miejskiej.
Pierwsze zajęcia już w listopadzie – będziemy sadzić rośliny w ramach zajęć „Zróbmy sobie rabatę”. Dzieci wezmą też udział w zajęciach „Akademia Kropelki” oraz „Poznaj Kraków”.
[więcej]

 

Zapraszamy ponownie na Kresy

W tym roku druga edycja projektu edukacyjnego Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, poświęcona jest polskim naukowcom. Realizujemy także przedsięwzięcie „100 bitew na stulecie niepodległości państwa polskiego. Szyfrowanie z pola bitew” dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas wyjazdu zobaczymy imponujące twierdze, między innymi Kamieniec Podolski i Chocim. Będziemy w Liceum Krzemienieckim i na Uniwersytecie Lwowskim Jana Kazimierza.

Wyjazd odbędzie się w dniach 23-27 maja 2019 roku.
[zobacz szczegółowy program]

 

Technologie z klasą!

Program realizowany w klasie pierwszej w ramach zajęć dodatkowych z kodowania
Cele programu to:

 • rozwijanie u uczniów umiejętności rozumowania, analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych (przy wykorzystaniu środowiska Scratch dla klas I-III),
 • kształcenie umiejętności logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów,
 • wdrażanie do stosowania zasad związanych z bezpieczeństwem w sieci

[więcej]

 

 

NASZE ATUTY:

✓ komfortowe warunki lokalowe,
✓ świetne wyposażenie szkoły,
✓ bogata oferta zajęć dodatkowych,
✓ współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
✓ indywidualne podejście do ucznia,
✓ otwartość na sugestie rodziców i umożliwienie im współdecydowania o kształcie i działalności szkoły,
✓ koncentracja uwagi kadry pedagogicznej na problemach i potrzebach najmłodszych uczniów.