Strona Główna


To był dynamiczny rok – zapraszamy do obejrzenia prezentacji podsumowującej działania wolontariackie i samorządowe w w roku szkolnym 2017/2018


Podsumowanie projektu KRESY

Przyszedł czas podsumowania kilkumiesięcznej pracy związanej z realizacją projektu „Kresy wschodnie Rzeczpospolitej” . Uczniowie oraz opiekun projektu – pani Magdalena Kunysz, zaprosili rodziców i przyjaciół do obejrzenia materialnego efektu lwowskich przeżyć.
[więcej]


 MAGICZNY KRAKÓW: Z krakowskich szkół na kresy, czytaj więcej >>>NASZE ATUTY:

✓ komfortowe warunki lokalowe,
✓ świetne wyposażenie szkoły,
✓ bogata oferta zajęć dodatkowych,
✓ współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
✓ indywidualne podejście do ucznia,
✓ otwartość na sugestie rodziców i umożliwienie im współdecydowania o kształcie i działalności szkoły,
✓ koncentracja uwagi kadry pedagogicznej na problemach i potrzebach najmłodszych uczniów.