1 procent podatku

Szanowni Państwo

Serdecznie prosimy o wsparcie poprzez przekazanie
1% swojego podatku na rzecz naszego gimnazjum
za pośrednictwem Fundacji Studenckiej „Młodzi – Młodym”.
Fundusze, które szkoła tą drogą uzyska, przeznaczone zostaną
na cele naukowo – dydaktyczne, a ich rozliczenie
przedstawimy Państwu po zakończeniu akcji.