Wycieczki edukacyjne z cyklu „Z MATEMATYKĄ NA TY”

„Nauka niejedno ma imię” o czym najlepiej wiedzą uczniowie naszej szkoły, którzy biorą udział w tematycznych wycieczkach edukacyjnych umożliwiających rozwijanie wiedzy i zapoznanie się z możliwościami jej zastosowania w pracy naukowej i w życiu codziennym.

Stąd zapewne wielka popularność zajęć odbywających się laboratoriach Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, które pokazują, jak wiedza z przedmiotów ścisłych przynosi efekty w postaci wynalazków w dziedzinie inżynierii rekonstrukcyjnej, robotyki, nadzoru wizyjnego i modelowania komputerowego. Po pokazach uczestnicy warsztatów mają niepowtarzalną okazję, aby spróbować swych sił w programowaniu robotów mobilnych, skanowaniu i drukowaniu 3D oraz obsłudze symulatora tramwaju i F-16.

W ciągu 3 lat, które minęły od momentu podpisania umowy o współpracy z Politechniką Krakowską, w warsztatach takich wzięli udział nie tylko pasjonaci matematyki i informatyki, ale także uczniowie, w których te przedmioty nie budzą entuzjazmu:). Być może była to okazja, aby się przekonać, że „matematyka fajna jest”.

Do tej opinii nie trzeba było na pewno przekonywać uczestników zajęć organizowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersyteu Jagiellońskiego, z myślą o uczniach uzdolnionych matematycznie. Udział w wykładach poświęconych tematom wykraczającym znacznie poza treści programu nauczania (np. ” Zasada szufladkowa Dirichleta i indukcja matematyczna”, „Wielomiany symetryczne – nierówność Muirheada”)służył wzbogacaniu ich i tak imponującej wiedzy.