Debata „Internet buduje czy rujnuje relacje międzyludzkie”

Debata „Internet buduje czy rujnuje relacje międzyludzkie” zgromadziła najlepszych mówców z klas drugich i trzecich. By przygotować się do wystąpienia dyskutowali w wylosowanych zespołach już wcześniej, wymieniając się poglądami i dzieląc pracą nad przygotowaniem argumentów. Każda ze stron sporu – opozycja i propozycja – przedstawiała przedmowę, mowy argumentacyjne oraz podsumowanie. Uczestnicy spotkania używali formuł grzecznościowy w stosunku do wszystkich zgromadzonych wprowadzając atmosferę spokojnej wymiany poglądów, choć nie obyło się bez emocji.

Dowodem na to może być fakt, iż już po zakończeniu debaty przez Marszałka odczuwali potrzebę uzupełnienia wystąpień i zgłoszenia zastrzeżeń formalnych. Jednocześnie dziękując sobie wzajemnie za dyskusję pokazali klasę i chęć dalszej współpracy. Publiczność i jury doskonale wywiązali się ze swej roli, śledząc i oceniając debatę – jury za pomocą przyznanych punktów zaś publiczność przez zajęcie odpowiedniego miejsca na sali. Pozostaje zapytać – jaki następny temat? Propozycje i nabór do następnej debaty już wkrótce.