Lekcje historii inaczej…..

Przekonaliśmy się ostatnio, że debata jako forma wymiany argumentów nie tylko uczy prowadzenia dyskusji, ale również rozwija intelekt i utrwala wiedzę. Takie zalety miała na pewno lekcja historii w klasach drugich poświęcona Unii Polsko – Litewskiej, podczas której uczniowie wzięli udział w debacie pod hasłem „Rzeczpospolita Obojga Narodów – Tak czy Nie?”. Dyskusja na temat zalet i wad związku obu państw z punktu widzenia Litwinów i Polaków wywołała ożywioną dyskusję uczniów, którzy umiejętnie wykorzystywali całą swoją wiedzę, aby udowodnić racje każdej ze stron. Po takiej lekcji historii Unia Polsko – Litewska nie ma na pewno dla naszych uczniów żadnych tajemnic!