A może by tak zostać dziennikarzem?

Wycieczka na Kopiec Kościuszki połączona ze zwiedzaniem radia RMF.
Wiosenne słońce przywitało uczniów 2c na Kopcu Kościuszki, gdzie udali się by poznać jego historię, obejrzeć panoramę miasta oraz odwiedzić Radio RMF. Dzięki opiece pana Krzysztofa Nepelskiego młodzież miała okazję odwiedzić studia nagrań, miejsce pracy dziennikarzy muzycznych a nawet obserwować na żywo realizację programu prowadzonego przez panią Ewę Kwaśny. Zwiedzaniu towarzyszyła relacja dotycząca historii radia oraz jego siedziby. Różnorodność zawodów zawiązanych z realizacją audycji radiowych, wielość czynników składających się na to, że w świat idzie głos radiowego spikera a ludzie ulegają swoistej magii radia, z pewnością u niejednego zwiedzającego wzbudziła refleksję o możliwościach, jakie daje praca w tym miejscu. Uczestnicy wycieczki zwiedzili też wystawę poświęconą Tadeuszowi Kościuszce oraz najwyższy punkt Kopca, z którego podziwiali panoramę Krakowa.