»Żegota« — Rada Pomocy Żydom

Udział w organizowanych w naszym mieście wydarzeniach i  uroczystościach historycznych to ważny element edukacji patriotycznej naszych uczniów. Tym razem uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu wystawy  „»Żegota« — Rada Pomocy Żydom”, która została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w 75. rocznicę powołania do życia „Żegoty” czyli tajnej organizacji afiliowanej przy polskich władzach, mającej za cel ratowanie żydowskich współobywateli masowo mordowanych przez niemieckiego okupanta w latach II wojny światowej. Ekspozycja została otwarta  w przeddzień  Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, który przypada 24 marca, a oglądać ją można w  gmachu Poczty Głównej przy ul. Westerplatte 20 . W uroczystości wzięli udział m. in posłanka Barbara Bubula, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał, wojewoda małopolski Piotr Ćwik i małopolska kurator oświaty Barbara Nowak oraz liczna grupa  młodzieży szkolnej, w tym /jak widać na zdjęciach/ nasi   uczniowie wraz z nauczycielką historii, panią Magdaleną Kunysz.

Więcej na temat uroczystości otwarcia: https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/49033,Zegotaquot-Rada-Pomocy-Zydom-Wystawa-na-Poczcie-Glownej-w-Krakowie.html