Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 106 w Krakowie

Tegoroczna uroczystość rozpoczęcia Roku Szkolnego nawiązywała w części artystycznej oraz przemówieniu inaugurującym Rok Szkolny do tematyki wartości i budowania wspólnoty szkolnej. Uczniowie klasy 3c wspólnie z uczniami klasy 1a budowali szkołę z cegieł takich jak Mądrość, Patriotyzm, Wytrwałość, Kreatywność, Bezpieczeństwo, Ciekawość Poznawcza, Przyjaźń, Dobroć, Szacunek, Tożsamość, Aktywność, Piękno, Odpowiedzialność, Współdziałanie, Szczęście. Każde z tych pojęć rozumiemy nieco inaczej w zależności od wieku i dojrzałości, a szkoła ma być przewodnikiem we właściwej ich interpretacji. To będzie dobry rok!