Widowisko Dumy i Radości

Widowisko Dumy i Radości, które odbyło się 19 października w związku z obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości, zgromadziło kilka tysięcy uczniów z całej Małopolski. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta na Wawelu, po której nastąpił przemarsz uczestników do Parku Jordana. W barwnym korowodzie, który przeszedł ulicami miasta, nie zabrakło reprezentantów naszej szkoły przebranych za postaci z obrazu Artura Grottgera „Pożegnanie powstańca”. Entuzjazm uczniów a także ich piękne stroje i ujęta w ramy obrazu scenka dowodząca zaangażowania patrona naszej szkoły w sprawy walki o niepodległość spotkały się z podziwem turystów i krakowian przyglądających się przemarszowi.