International Dot Day w SP 106 i u przedszkolaków

Dzień kreatywności i odkrywania talentów. Dziś wszystkie zajęcia były związane z kropkami a miały służyć rozwijaniu kreatywności. Graliśmy w dużą grę planszową, przy wykorzystaniu klocków Froebla. Słuchając podpowiedzi w j. angielskim należało dotrzeć do Królowej Kropki. Pod kropkami rozłożonymi na sali gimnastycznej należało poszukiwać odpowiednich symboli do rozegrania drugiej gry. Rysunki, wykonane w „kropkowej technice” pokazały wielość pomysłów i uzdolnień plastycznych a piosenka o kropce śpiewana w różnym rytmie towarzyszyła uczniom przez cały dzień.