Baza lokalowa

Na parterze budynku, który w całości oddajemy do dyspozycji naszych najmłodszych, znajdą się następujące pomieszczenia:
✓ obszerna świetlica z zapleczem socjalnym i osobną toaletą,
✓ 2 sale lekcyjne położone w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy,
✓ pracownia rozwoju stworzona z myślą o zajęciach dodatkowych prowadzonych po lekcjach przez nauczycieli naszej szkoły oraz instruktorów z Centrum Młodzieży im. H. Jordana oraz innych instytucji zewnętrznych współpracujących ze szkołą.

Szkolna sala gimnastyczna Szkolna pracownia Multimedialna Świetlica składająca się z kompleksu pomieszczeń obejmującego salę zabaw, szatnię, zaplecze socjalne i toaletę dostępna będzie dla wszystkich uczniów bez względu na sytuację rodzinną. Niewielka liczba dzieci sprzyjająca zapewnieniu im bezpieczeństwa i komfortowych warunków pracy , umożliwi zarazem organizowanie ciekawych zajęć i właściwe zagospodarowanie spędzanego tutaj czasu.

Usytuowana w pobliżu sal lekcyjnych pracownia rozwoju będzie miejscem, gdzie oprócz codziennej pracy pod kierunkiem wychowawcy świetlicy, odbywać się będą zajęcia dodatkowe służące odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów.

Boisko sportowe w szkole Szkolna pracownia Informatyczna Zajęcia dodatkowe wymagające zastosowania specjalnych form i pomocy dydaktycznych będą się odbywać w świetnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Najważniejsze z nich z punktu widzenia najmłodszych – pracownie informatyczna i multimedialna – położone są na parterze w pobliżu świetlicy i sal lekcyjnych. Tutaj odbywać się będą zajęcia z kodowania oraz warsztaty z użyciem tablicy interaktywnej.

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela będą prowadzone w małej sali gimnastycznej położonej w pobliżu świetlicy i sal lekcyjnych, a także, w razie potrzeby, w dużej sali oraz na nowoczesnym boisku szkolnym i terenach zielonych otaczających budynek szkoły.