Bogata oferta zajęć dodatkowych

Po lekcjach uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach dodatkowych służących rozwijaniu ich wiedzy i umiejętności oraz odkrywaniu różnorodnych, nie tylko naukowych, talentów.

OFERTA DLA KLAS PIERWSZYCH

Wśród bezpłatnych zajęć prowadzonych przez nauczycieli w świetnie wyposażonych szkolnych pracowniach przedmiotowych proponujemy:

* Warsztaty artystyczne pod hasłem „Zabawa z kolorem” prowadzone przez nauczyciela plastyki
* Teatrzyk „Popis” prowadzony przez nauczyciela języka polskiego,
* „Voice” – dodatkowa godzina języka angielskiego w formie zajęć wokalnych prowadzonych przez nauczyciela- anglistę,
* Zajęcia czytelnicze „Baśniowa kraina” prowadzone w bibliotece szkolnej,
* „Złote pióro” – ćwiczenia poprawnego pisania,
* Nauka współpracy w grupie – zajęcia prowadzone przez profesjonalnego trenera,
* Kodowanie dla najmłodszych – komputerowe „abc” pod kierunkiem nauczyciela informatyki,
* Zajęcia sportowe – po rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców.

Bezpłatna oferta zajęć prowadzonych przez nauczycieli szkoły obejmuje również warsztaty odbywające sie w laboratoriach i pracowniach instytucji zewnętrznych, takich jak Uniwersytet Rolniczy czy Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. Współpraca ta ma wieloletnią tradycję i obejmuje kwestie merytoryczne i metodyczne.

W szczególności proponujemy:

* Zajęcia plastyczno – historyczne pod nazwą „Spacerkiem po Krakowie” realizowane we współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa prowadzone przez nauczyciela historii,
* „Klub młodego podróżnika” – mini rajdy organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych,
* Zajęcia w ogródku szkolnym pod kierunkiem nauczyciela biologii realizowane we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym.

Wśród bezpłatnych zajęć prowadzonych przez instruktorów zatrudnionych na stałe w instytucjach zewnętrznych proponujemy:

* Klub”Rozgrywka”- nauka logicznego myślenia i trening umysłu podczas zajęć z zastosowaniem gier planszowych i strategicznych,
* „Kalejdoskop kultur” – cykliczne zajęcia organizowane we współpracy z Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana.

Zajęcia dodatkowe płatne:

* „Robotowo”
* zajęcia taneczne
* lekcje drugiego języka obcego