Kalendarz

Kalendarz szkolny 2018-2019

Data

Nazwa wydarzenia

03.09.2018 Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego
10.09.2018 Zebranie z Rodzicami godz. 17.30
12.10.2018 Święto KEN, ślubowanie klasy 1
15.10.2018 Patriotyczne rozmowy międzypokoleniowe
29.10.2018 Zebranie z Rodzicami
05.11.2018 Finał międzyszkolnego konkursu „Nikt nie rodzi się bohaterem, ale każdy może nim zostać”
08.11.2018 Szkolna uroczystość niepodległościowa, Dzień Patrona
17.12.2018 Zebranie z Rodzicami
23.12.2018
do
31.12.2018
Zimowa przerwa świąteczna
07.01.2019 Zebranie Rady Pedagogicznej – ustalenie ocen półrocznych
07.01.2019 Zebranie z Rodzicami
14.01.2019
do
27.01.2019
Ferie zimowe
04.03.2019 Zebranie z Rodzicami
10.04.2019 Egzamin gimnazjalny:
godz. 9.00 – historia i wiedza o społeczeństwie
godz. 11.00 – j. polski
11.04.2019 Egzamin gimnazjalny:
godz. 9.00 – przedmioty przyrodnicze
godz.11.00 – matematyka
12.04.2019 Egzamin gimnazjalny:
godz. 9.00 – j. obcy na poziomie podstawowym
godz. 11.00 – j. obcy na poziomie rozszerzonym
15.04.2019 Zebranie z Rodzicami
18.04.2019
do
23.04.2019
Wiosenna przerwa świąteczna
10.06.2019 Zebranie z Rodzicami – oceny przewidywane
17.06.2019 Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja końcoworoczna
21.06.2019 Zakończenie zajęć dydaktycznych, uroczystość zakończenia roku szkolnego

Ustalone przez Dyrektora dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

  • 2.09.2018,
  • 10.04.2019,
  • 11.04.2019,
  • 12.04.2019,
  • 29.04.2019,
  • 30. 04.2019,
  • 2.05.2019,
  • 20.06.2019