Kalendarz

Kalendarz szkolny 2017-2018

Data

Nazwa wydarzenia

04.09.2017 Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego
11.09.2017 Zebranie z Rodzicami godz. 17.30
23.09.2017 Festyn szkolny „Działajmy Razem”
13.10.2017 Święto KEN – uroczystość szkolna
23.10.2017 Zebranie z Rodzicami
11.12.2017 Zebranie z Rodzicami
23.12.2017 – 31.12.2017 Zimowa przerwa świąteczna
15.01.2018 Zebranie Rady Pedagogicznej – ustalenie ocen półrocznych
22.01.2018 Zebranie z Rodzicami
12.02. – 25.02.2018 Ferie zimowe
19.03.2018 Zebranie z Rodzicami
29.03.2018 – 03.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna
18.04.2018 Egzamin gimnazjalny:
godz. 9.00 – historia i wiedza o społeczeństwie
godz. 11.00 – j. polski
19.04.2018 Egzamin gimnazjalny:
godz. 9.00 – przedmioty przyrodnicze
godz.11.00 – matematyka
20.04.2018 Egzamin gimnazjalny:
godz. 9.00 – j. obcy na poziomie podstawowym
godz. 11.00 – j. obcy na poziomie rozszerzonym
14.05.2018 Zebranie z rodzicami
11.06.2018 Zebranie z rodzicami
18.06.2018 Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja końcoworoczna
21.06.2018 Pożegnanie klas III
22.06.2018 Uroczystość zakończenia Roku Szkolnego
23.06.2018 – 01.09.2018 Ferie letnie

Proponowane przez Dyrektora dni bez zajęć dydaktycznych:

 • dla klas drugich w czasie egzaminu gimnazjalnego:
  • 18.04.2018
  • 19.04.2018
  • 20.04.2018
 • dla wszystkich klas:
  • 2.05.2018
  • 4.05.2018
  • 1.06.2018