Rada rodziców

Przewodnicząca
pani Joanna Gabańska (3d)

Zastępca przewodniczącego
pan Tomasz Stefanek (2a)

Sekretarz
pani Barbara Brachowska (3c)

Skarbnik
pani Dorota Kusza (2c)

Zapraszamy do kontaktu: radarodzicowsp106@gmail.com

Informujemy, że wpłat na konto Rady Rodziców można dokonywać drogą elektroniczną.
Dane niezbędne do wykonania przelewu:

Rada Rodziców
30-014 Kraków
ul. Litewska 34
nr konta: 09 1240 2294 1111 0000 3712 9653