LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Aktualizacja listy zajęć – od 02.01.2018

Prowadzący Nazwa zajęć Termin
 1. Baranowska Ewa
Redakcja gazetki szkolnej „Mrowisko” Poniedziałek, godz. 14.00
 1. Chmiest Lucyna
Konsultacje Poniedziałek, godz. 15.15 (raz w miesiącu)
 1. Gajkowska Dorota
Przygotowanie do konkursu chemicznego, doraźna pomoc edukacyjna Konsultacje indywidualne w terminach uzgodnionych z uczniem
 1. Geringer Lucyna
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
Poniedziałek, godz. 13.30
Czwartek, godz. 14.30
 1. Kokor Grzegorz
Doraźna pomoc edukacyjna Poniedziałek 7.10, 8.00 – w zależności od potrzeb
 1. Ilnicka Joanna
Konsultacje Zajęcia po uzgodnieniu terminu z uczniem
 1. Krokosz Jadwiga
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego wtorek, godz. 14.20
 1. Kunysz Magdalena
Konsultacje Czwartek, godz. 14.00
 1. Kutek Anna
Zajęcia wyrównawcze w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej Środa, godz. 15.00
 1. Lenda Marta
Przygotowanie do konkursu i egzaminu gimnazjalnego Konsultacje indywidualne w terminach uzgodnionych z uczniem
 1. Olejniczak – Szymańska Sylwia
Konsultacje, przygotowanie do konkursu przedmiotowego Poniedziałek, godz. 14.45
 1. Opyd- Homoncik Angelika
Wędrówki muzealne Wyjście raz w miesiącu wg oferty i zainteresowań uczniów
 1. Sala Ewelina
Konsultacje Poniedziałek, godz. 13.30
 1. Stanuch Ewa
Konsultacje Poniedziałek, godz. 15.20
 1. Szczypczyk Wioletta
Koło teatralne Wtorek, godz. 14.20
 1. Wątor Wojciech
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
Zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do konkursu matematycznego
Poniedziałek, godz. 13.30
Środa, godz. 14.20
 1. Konieczna – Sierak Joanna
Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
Przygotowanie do konkursu przedmiotowego
Wtorek, godz. 14.30 /kl.3a,3b/
Poniedziałek, godz. 14.30 /kl.3c/
Środy godz. 8.00, piątki godz. 8.00