LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Aktualizacja listy zajęć – od 02.01.2018

ProwadzącyNazwa zajęćTermin
 1. Baranowska Ewa
Redakcja gazetki szkolnej „Mrowisko”Poniedziałek, godz. 14.00
 1. Chmiest Lucyna
KonsultacjePoniedziałek, godz. 15.15 (raz w miesiącu)
 1. Gajkowska Dorota
Przygotowanie do konkursu chemicznego, doraźna pomoc edukacyjnaKonsultacje indywidualne w terminach uzgodnionych z uczniem
 1. Geringer Lucyna
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
Poniedziałek, godz. 13.30
Czwartek, godz. 14.30
 1. Kokor Grzegorz
Doraźna pomoc edukacyjnaPoniedziałek 7.10, 8.00 – w zależności od potrzeb
 1. Ilnicka Joanna
KonsultacjeZajęcia po uzgodnieniu terminu z uczniem
 1. Krokosz Jadwiga
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnegowtorek, godz. 14.20
 1. Kunysz Magdalena
KonsultacjeCzwartek, godz. 14.00
 1. Kutek Anna
Zajęcia wyrównawcze w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznejŚroda, godz. 15.00
 1. Lenda Marta
Przygotowanie do konkursu i egzaminu gimnazjalnegoKonsultacje indywidualne w terminach uzgodnionych z uczniem
 1. Olejniczak – Szymańska Sylwia
Konsultacje, przygotowanie do konkursu przedmiotowegoPoniedziałek, godz. 14.45
 1. Opyd- Homoncik Angelika
Wędrówki muzealneWyjście raz w miesiącu wg oferty i zainteresowań uczniów
 1. Sala Ewelina
KonsultacjePoniedziałek, godz. 13.30
 1. Stanuch Ewa
KonsultacjePoniedziałek, godz. 15.20
 1. Szczypczyk Wioletta
Koło teatralneWtorek, godz. 14.20
 1. Wątor Wojciech
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
Zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do konkursu matematycznego
Poniedziałek, godz. 13.30
Środa, godz. 14.20
 1. Konieczna – Sierak Joanna
Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
Przygotowanie do konkursu przedmiotowego
Wtorek, godz. 14.30 /kl.3a,3b/
Poniedziałek, godz. 14.30 /kl.3c/
Środy godz. 8.00, piątki godz. 8.00