Lista zajęć dodatkowych

Zajęcia dodatkowe bezpłatne:

 • angielski „Voice” – śpiewamy po angielsku
 • zajęcia sportowe z elementami koszykówki
 • zajęcia plastyczno-historyczne „Spacerkiem po Krakowie” – realizowane we współpracy z Muzeum Historycznym (oddział Krzysztofory)
 • zajęcia w bibliotece szkolnej: „Baśniowa kraina”
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne z wykorzystaniem pedagogiki Froebla
 • kodowanie przy użyciu robotów w tym roku w każdej klasie jest włączone w plan zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora

we współpracy z C. M. im. H. Jordana:

 • Zajęcia etnograficzne „Kalejdoskop kultur”
  Zajęcia przygotowane z myślą o dzieciach szkół podstawowych (szczególnie klas I-III), obejmują różnorodne tematy poświęcone kulturze, sztuce i życiu codziennemu wybranych krajów. Służą wzbogaceniu wiedzy, rozbudzeniu ciekawości świata i dobrej zabawie. Zajęcia oparte na pokazie zdjęć, wykorzystaniu baśni, gier i zabaw, działaniach plastycznych i ruchowych. Przykładowe tematy:

1. Morza i oceany
2. Smaki świata
3. Pieniądze w Europie
4. Kto mieszka w Afryce
5. Zwierzęta Chin
6. Tradycje Wielkanocne, Bożonarodzeniowe w Europie i na świecie

 • zajęcia konstrukcyjne „MIASTO” = Mali Inteligentni Architekci Szukają Tworzą Oglądają, łącząc zabawę i edukację, rozwijają wyobraźnię przestrzenną dzieci, uczą współpracy w grupie, planowania i konsekwencji w pracy, uwrażliwiają dzieci na przestrzeń miejską, zabytki oraz nowoczesne rozwiązania budowlane. Przykładowe tematy:

1. Zakamarki miasta – detale architektoniczne
2. Kraków się broni – baszty, mury, fortyfikacje
3. Miasto przyszłości – drapacze chmur
4. Najciekawsze wieże świata
5. Budujemy miasto

 • zajęcia taneczne
 • zajęcia logopedyczne

DODATKOWO PŁATNE
(grupa powstaje w zależności od zainteresowania)

 • zajęcia szachów (www.szkolaszachowa.eu) 1 raz w tygodniu koszt 185 zł za semestr. Liczebność grupy 10 – 14 osób.
 • zajęcia z programowania z firmą happy robot (www.happyrobot.pl) 1 raz w tygodniu koszt 24 zł , 96 zł za 4 zajęcia
 • zajęcia z piłki nożnej – 1 trening w tygodniu 60 min, koszt 70 zł miesięcznie, Akademia Piłkarska Mam Talent (liczebność grupy 6-14 osób) zajęcia baletowe – wg osobnej oferty
 • zajęcia gry na gitarze wg osobnej oferty
 • zajęcia teatralne – warsztaty 1 raz w miesiącu z użyciem lalek i kostiumów z Teatru Groteska, zakończone przedstawieniem. Koszt 9 zł dziecko. By zajęcia spełniły swe założenia powinna się zgłosić większość zespołu klasowego.