Dostępność nauczycieli

Dyżury nauczycieli dla rodziców skorelowane są z terminami prowadzonych przez nich zajęć dodatkowych w godzinach popołudniowych. Nauczyciel jest dostępny po lekcjach w terminach i godzinach określonych w tabeli „Lista zajęć dodatkowych” bezpośrednio po godzinie zakończenia zajęć. Ze względów organizacyjnych prosimy, w miarę możliwości, o informowanie nauczyciela o przewidywanej obecności rodzica.

Jednocześnie zapraszamy do kontaktu telefonicznego za pośrednictwem sekretariatu oraz e-dziennika – nauczyciel ustali czas spotkania dogodny dla obu stron.

Zapraszamy rodziców na Zebrania z rodzicami wg harmonogramu podanego w tabeli „Kalendarz„.