Projekty

„Akademia Młodego Krakowianina”.

Jest to projekt skierowany m.in. do uczniów szkół podstawowych (klasy I–III). Jego celem jest kształtowanie w najmłodszych mieszkańcach Krakowa postaw prospołecznych i proekologicznych, umożliwia im także realizację zainteresowań kulturalnych i sportowych. Dzieci poznają działalność instytucji i spółek nadzorowanych przez samorząd krakowski, zdobędą lub poszerzą wiedzę na temat miejskiej infrastruktury, gospodarki odpadami czy wodociągów. Zobaczą spektakularne obiekty, odkryją też mało znane zielone miejsca w przestrzeni miejskiej.
Pierwsze zajęcia już w listopadzie – będziemy sadzić rośliny w ramach zajęć „Zróbmy sobie rabatę”. Dzieci wezmą też udział w zajęciach „Akademia Kropelki” oraz „Poznaj Kraków”.
Więcej o zajęciach na stronie programu.


Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej – druga edycja

Tegoroczna edycja projektu poświęcona jest polskim naukowcom. Realizujemy także przedsięwzięcie „100 bitew na stulecie niepodległości państwa polskiego. Szyfrowanie z pola bitew” dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas wyjazdu zobaczymy imponujące twierdze, między innymi Kamieniec Podolski i Chocim. Będziemy w Liceum Krzemienieckim i na Uniwersytecie Lwowskim Jana Kazimierza.

Wyjazd odbędzie się w dniach 23-27 maja 2019 roku.

I dzień: Kraków – Lwów
Lwów – kościół Dominikanów, cerkiew Wołoska, katedra ormiańska, Rynek, katedra łacińska, kaplica Boimów, kościół Jezuitów, Wały Hetmańskie, Uniwersytet Jana Kazimierza, Ossolineum, pałac Potockich, ul. Akademicka, pomnik Mickiewicza, kościół Bernardynów
Nocleg – Lwów Kniażyj

II dzień: Lwów – Uniów – Świrz – Brzeżany – Podhajce – Buczacz – Jazłowiec
Lwów – cmentarze Orląt i Łyczakowski
Uniów – monastyr obronny Bazylianów
Świrz – zamek rodów Świrskich i Komorowskich
Brzeżany – ruiny zamku i kaplicy pałacowej rodu Sieniawskich
Podhajce – kościół Trójcy Świętej
Buczacz – ratusz, kościół parafialny
Nocleg – klasztor SS. Niepokalanek w Jazłowcu

III dzień: Jazłowiec – Chocim – Okopy Świętej Trójcy – Kamieniec Podolski
Jazłowiec – klasztor Niepokalanek, ruiny kościoła parafialnego i zamku
Kamieniec Podolski – katedra, kościół Dominikanów, Rynek, zamek, ruiny kościoła ormiańskiego, mury miejskie
Chocim – zamek
Okopy Św. Trójcy – szańce konfederatów, kościół
Nocleg – klasztor Paulinów w Kamieńcu Podolskim

IV dzień: Kamieniec Podolski – Trembowla – Zbaraż – Krzemieniec
Trembowla – zamek
Zbaraż – zamek
Krzemieniec – Muzeum J. Słowackiego, Góra Bony, kościół parafialny, zabudowania Liceum Krzemienieckiego
Nocleg – Hotel Eden

V dzień: Krzemieniec – Poczajów – Kraków
Poczajów – Ławra poczajowska

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciach projektu edukacyjnego i w wyjeździe.


Technologie z klasą!

Program realizowany w klasie pierwszej w ramach zajęć dodatkowych z kodowania
Cele programu to:

  • rozwijanie u uczniów umiejętności rozumowania, analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych (przy wykorzystaniu środowiska Scratch dla klas I-III),
  • kształcenie umiejętności logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów,
  • wdrażanie do stosowania zasad związanych z bezpieczeństwem w sieci

Więcej o zajęciach na stronie programu.


Ogólnopolski projekt „ZACZYTANA SZKOŁA”

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy właśnie  certyfikat „ZACZYTANA SZKOŁA”, który jest ukoronowaniem wielomiesięcznej pracy nad realizacją założeń ogólnopolskiego projektu pod tą samą nazwą. Efektem udziału w projekcie były liczne wydarzenia związane z książką i czytelnictwem, w tym m.in. debaty, imprezy artystyczne, warsztaty oraz konkursy literackie i plastyczne. Mamy nadzieję, że dzięki wszystkim „zaczytanym” przedsięwzięciom grupa miłośników książek  zyskała nowych członków, a biblioteka nowych wiernych bywalców!


„Wolni i Niepodlegli” – spotkania międzypokoleniowe


Zakończony właśnie projekt był kolejnym przedsięwzięciem w ramach trwającej już ponad trzy lata współpracy Gimnazjum nr 17 z „Uskrzydlonym Centrum na Białym Prądniku”, która przyniosła efekty w postaci warsztatów odbywających się w siedzibie centrum oraz w budynku naszej szkoły, a także wielu imprez artystycznych z udziałem seniorów i gimnazjalistów.

Działania przewidziane w tegorocznej edycji projektu wpisały się w obchody jubileuszu 100 – lecia odzyskania niepodległości i obejmowały przedsięwzięcia z dziedziny sztuki, kultury oraz nauki umożliwiające wykorzystanie umiejętności artystycznych seniorów i gwarantujące międzypokoleniową integrację i wymianę wiedzy.

Realizację projektu rozpoczęły warsztaty fotograficzne z udziałem seniorów i młodzieży na Akademii Górniczo – Hutniczej oraz w siedzibie Centrum Aktywności Seniora przy Rusznikarskiej. Uczniowie oraz seniorzy mieli także okazję uczestniczyć w Międzypokoleniowym Spotkaniu Niepodległościowym „Wolni i niepodlegli”, które odbyło się wieczorem 15 października i upłynęło pod znakiem literatury i pieśni patriotycznej.Oficjalne zakończenie projektu miało miejsce podczas obchodów Dnia Patrona, 5 listopada.


„EKO-LOGICZNI”


Rok szkolny 2017/2018


PROJEKT „Drzewo – STAN – Miasta”

Pomysłodawcą i organizatorem projektu, którego celem było zwrócenie uwagi na drzewa w kontekście naszego miasta, był Ośrodek Kultury im C. K. Norwida we współpracy z Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa oraz Zarządem Zieleni Miejskiej. W trwających od listopada do marca pracach nad realizacją założeń projektu brała udział kilkunastosobowa grupa uczniów klas drugich i trzecich. Uczestnicy wysłuchali wykładów na temat rodzimych i obcych gatunków drzew, a w czasie zajęć pozalekcyjnych tworzyli plakaty edukacyjne ukazujące znaczenie drzew dla życia człowieka i przyszłych pokoleń. W czasie zajęć terenowych z nauczycielem biologii uczniowie dokonali diagnozy drzew w okolicy szkoły, po czym przygotowali prezentację dotyczącą jakości drzewostanu wokół budynku oraz metod rozpoznawania gatunków drzew, którą zaprezentowali swoim kolegom i koleżankom podczas Dnia Ziemi. Przed rozpoczęciem projektu i na jego zakończenie uczestnicy przeprowadzili także ankiety badające znajomość drzewostanu Krakowa oraz znaczenia drzew w naszym mieście. Na zakończenie uczniowie zaprezentowali wyniki projektu w Pracowni Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida. Podsumowania projektu dokonano podczas Spotkania Młodych Ekologów, które odbyło się 27 kwietnia 2018r. w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa. Udział w projekcie przyczynił się do wzbogacenia wiedzy i zainteresowań uczestników oraz całej społeczności szkoły.


Projekt „Poznaj, decyduj, działaj”

Tematem przewodnim projektu „Poznaj, decyduj, działaj”, który realizowaliśmy w pierwszych miesiącach bieżącego roku szkolnego było „Spanie na 106”. W dzisiejszym zabieganym świecie rzadko jest czas na myślenie i mówienie o wartości odpoczynku, relaksu i snu. Sen często zabierają nam nie tylko praca czy nauka, ale i przebywanie w sieci, zbyt intensywne korzystanie z komunikatorów czy gier. Realizacja projektu stała się okazją do refleksji o wartości dobrego snu i wypoczynku. Projekt przewidywał realizację różnych działań, w tym szczególnie lubianej przez uczniów „Nocy w szkole”.
Zasłużony sen, w który zapadli zmęczeni uczestnicy tej imprezy, poprzedziły różnorodne działania zainicjowane przez organizatorów przedsięwzięcia –
p. Sylwię Olejniczak – Szymańską, p. Jadwigę Krokosz i p. Wojciecha Wątora.
W programie przedsięwzięcia znalazły się zadania grupowe, które zaowocowały pokazami scenek teatralnych pt. „Mój sen”, czytaniem wymyślonych bajek oraz śpiewaniem kołysanek ułożonych i zaaranżowanych przez uczniów. Uczestnicy mogli również wybrać i poddać indywidualnej ocenie wszystkie najważniejsze akcje przygotowane w ramach projektu. Okazało się przy tym, że wszystkie pomysły, także te zupełnie „niestandardowe”, np. Dzień Szlafroka i Dzień Misia, znalazły swoich zagorzałych zwolenników. W programie imprezy nie zabrakło także wspólnego biesiadowania i degustacji produktów sprzyjających zasypianiu oraz takich, które dostarczają energii do efektywnej pracy. Spotkanie stało się również okazją do zacieśnienia więzów i integracji miedzy uczestnikami, którzy zapewne jeszcze nie raz spotkają się podczas realizacji kolejnych szkolnych przedsięwzięć.
W trakcie realizacji projektu odbyły się również spotkania z seniorami i warsztaty pt: „Sen nie zna wieku” o wadze snu dla różnych grup wiekowych. Każdy uczestnik projektu bądź jego obserwator mógł także uczestniczyć w konkursach – na najlepszy cytat dotyczący snu (który może później znaleźć się na przypince) oraz na bajkę.


Projekt edukacyjny pt. „Odpowiedzialność człowieka za zdrowie i dobrostan zwierząt towarzyszących” realizowany we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie realizowanym we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Tegoroczne zajęcia poświęcone były odpowiedzialności człowieka za zdrowie i dobrostan zwierząt towarzyszących.
Realizacja projektu odbywała się w kilku etapach i trwała dwa jesienne miesiące, podczas których uczniowie klas 2b i 3d brali udział w warsztatach i wykładach w laboratoriach Uniwersytetu Rolniczego oraz w innych ciekawych krakowskich instytucjach.

Pierwsze warsztaty odbyły się 14 listopada 2017 roku w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Rybnej, gdzie dowiedzieliśmy się m.in. co się dzieje ze zwierzętami, gdy trafiają do schroniska, jak wygląda procedura adopcji czworonoga, jak można stać się wolontariuszem oraz co to znaczy dobrze traktować zwierzęta.
Podczas dwugodzinnego spaceru przemierzyliśmy wszystkie zakamarki schroniska, aby upewnić się, czy zwierzętom jest tam dobrze.

Kolejnym punktem projektu był wykład pani Katarzyny Harmaty poświęcony zachowaniom behawioralnym zwierząt, którego wysłuchaliśmy 29 listopada na Uniwersytecie Rolniczym. Temat wzbudził nasze zainteresowanie, gdyż usłyszeliśmy wiele ciekawych informacji o zwierzętach, mieliśmy na przykład okazję przekonać się, jak bardzo rozwinięte zmysły posiada pies oraz jak przebiegała jego ewolucja i które cechy zostały mu po przodkach. Ciekawą kwestią poruszoną w czasie wykładu była także tzw. „mowa ciała” ukochanych pupili człowieka.

Ostatnim etapem tegorocznego projektu była wycieczka do Przegorzał, gdzie znajduje się Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego. Tutaj uczestniczyliśmy w zajęciach na temat leczenia i pielęgnacji psów. Przy okazji każdy uczeń, który ma swojego czworonoga dowiedział się co nieco o jego podstawowych czynnościach życiowych, między innymi mógł nauczyć się jak rozpoznać, że psa coś trapi lub źle się czuje.
Dzięki zajęciom organizowanym w ramach projektu odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc wzbogacając swoją wiedzę o informacje, których nie ma w naszych szkolnych podręcznikach. Dużą przyjemność sprawił nam również bliski kontakt ze zwierzętami, którego na co dzień brakuje nam, mieszkańcom wielkich miast.

 


Dzień Ochrony Danych Osobowych

Ogólnopolski Program Edukacyjny Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” kierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny od roku 2009 w celu upowszechnienia wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.

W naszej szkole w ramach programu odbędzie się: szkolenie dla nauczycieli, lekcje wychowawcze dla uczniów poświęcone ochronie danych, Dzień Ochrony Danych Osobowych – w czasie którego uczniowie w różnorodny sposób będą poznawać zagadnienia związane z ochroną danych.


Recykling Daje Owoce

Zapraszamy do udziału w akcji „Recykling Daje Owoce”, w ramach której w 20 wybranych miastach Polski organizowane są zbiórki elektroodpadów, w zamian za które rozdawane są pyszne owoce. W Krakowie akcję organizuje pani Sylwia Olejniczak – Szymańska w Szkole Podstawowej nr 106. Zbiórka będzie prowadzona  w dniach 14.11 – 25.11, w Szkole Podstawowej nr 106 na ul.Litewskiej 34.   Recykling elektroodpadów naprawdę przynosi owoce, jest tylko jeden warunek, wszystkie elektrośmieci to odpady niebezpieczne, więc nie mogą trafiać do zwykłych śmieci. Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna i przekonanie każdego z nas, aby stare lodówki, suszarki, laptopy, telefony, baterie, świetlówki – jednym słowem wszystkie zużyte, zepsute i niepotrzebne sprzęty na prąd były segregowane i oddawane do recyklingu. W ramach akcji „Recykling Daje Owoce”, rozdajemy za elektrograty owoce. To oczywiście symbol akcji, mamy jednak nadzieję że ekologia, recykling i owoce, rzecz jasna, wyjdą nam wszystkim na zdrowie.

Kraje w Unii Europejskiej mają obowiązek zbiórki selektywnej elektroodpadów.  W Polsce w roku 2015 mieliśmy obowiązek zbiórki i recyklingu 35% ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), cel został przekroczony (38%). Obowiązkowy poziom zbierania w 2016 i 2017 wynosił już 40%, to stanowiło ok. 210 tys. ton elektroodpadów. Poziom rośnie znacząco już w 2018 (50%) i potem o 5%, co roku aż osiągniemy 65% zbiórki i recyklingu ZSEE. Bez zwiększania świadomości ekologicznej konsumentów, nie damy rady osiągnąć tego celu.

Co możemy zrobić z elektroodpadami? Możemy oddać je w sklepie przy zakupie nowych sprzętów AGD, IT, RTV. Często organizowane są akcje edukacyjne (np. Recykling daje Owoce) czy zbiórki elektroodpadów przez samorządy. Na terenie miast i gmin zlokalizowane są też tzw PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie bezpłatnie można odstawić swoją np. starą lodówkę. Na rynku funkcjonują również profesjonalne firmy odbierające duże elektroodpady bezpośrednio z domów. W Polsce organizację zbiórki prowadzi m.in ERP (Europejska Platforma Recyklingu). ERP w całej Europie zebrała i przetworzyła w 2016 około 300 000 ton ZSEE. Zapowiada się, że w 2017 roku poziom ten zostanie przekroczony.

 

Głównym partnerem akcji „Recykling daje owoce”  w Polsce jest: Europejska Platforma Recyklingu

Pomysłodawcą akcji jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski

www.cycling-recycling.eu


Nauczyciele 2.0 tworzą nową jakość szkoły

Miło nam poinformować, że nasza szkoła realizuje projekt „Nauczyciele 2.0 tworzą nową jakość szkoły” w ramach Akcji KA 1, sektora Edukacja Szkolna programu ERASMUS+, konkurs 2016 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Projekt ten został opracowany w naszej szkole i w czerwcu 2016 roku zatwierdzony do realizacji. Odpowiada on na potrzeby nauczycieli i uczniów, którzy widzą szansę swojego rozwoju poprzez doskonalenie umiejętności w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) i w zakresie posługiwania się językiem angielskim (CLIL).

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez nabycie przez nauczycieli podczas szkoleń zagranicznych nowych kompetencji zawodowych. Pięciu nauczycieli, biorących udział w projekcie, odbyło takie kursy- troje we Włoszech i dwie nauczycielki w Irlandii.

ERASMUS+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Projekty realizowane w ramach Akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.


Projekt „Arturiada”

Ukończony właśnie projekt „Arturiada” to kolejny element trwającej już ponad dwa lata współpracy naszej szkoły z „Uskrzydlonym Centrum na Białym Prądniku”, która dotychczas zaowocowała licznymi warsztatami odbywającymi się w budynku szkoły lub w siedzibie centrum oraz imprezami artystycznymi z udziałem seniorów, takich jak ubiegłoroczne przedsięwzięcie o nazwie „Czyta(j)my razem”.
Wdrażany w pierwszych miesiącach bieżącego roku szkolnego projekt o nazwie nawiązującej do imienia patrona szkoły, Artura Grottgera, miał charakter przede wszystkim artystyczny, a w jego realizację zaangażowani byli uczniowie naszej szkoły oraz „Uskrzydleni wiekiem” seniorzy z CAS przy ulicy Rusznikarskiej.
Za oficjalne otwarcie projektu można uznać wrześniowy Jesienny Piknik Międzypokoleniowy „Działajmy razem”, w programie którego znalazły się dwa zaliczane do „Arturiady” przedsięwzięcia: plener malarski z udziałem par mieszanych „uczeń – senior” oraz stoisko pod nazwą „Slow Food, Zdrowe Odżywianie” serwujące pyszne sałatki okraszone sporą dawką wiedzy na temat właściwej diety.
Po tak spektakularnym rozpoczęciu kolejne zajęcia miały bardziej kameralny charakter, gdyż były to przede wszystkim warsztaty artystyczne pozwalające wykorzystać umiejętności i talenty tak seniorów, jak i gimnazjalistów.
Właśnie taka międzypokoleniowa grupa wspólnie uczyła się wykonywać decoupage podczas spotkania zorganizowanego w listopadzie w siedzibie szkoły, a prowadzonego przez p. Jadwigę Krokosz, która w tej technice osiągnęła mistrzostwo. W ramach rewanżu nasi gimnazjaliści, podczas odwiedzin u „Uszkrzydlonych wiekiem”, uczyli seniorów obsługi tabletu.
Adresatami działań naszych wolontariuszy oraz ich opiekunki, koordynatorki projektu p. Sylwii Olejniczak – Szymańskiej, były również dzieci z okolicznych przedszkoli, które wraz ze swoimi rodzicami odwiedzili naszą szkołę, aby wziąć udział w artystycznych zajęciach adaptacyjnych. Ich efekty – przepiękne anioły ozdobione przez maluchów, wraz z innymi pracami, które powstały w czasie opisywanych tu zajęć, można było podziwiać podczas wystawy zaprezentowanej 12 grudnia, w czasie obchodów Dnia Patrona naszej szkoły.


Konkurs „Działajmy razem” zakończony!

6 lutego w czasie uroczystości zakończenia tegorocznej edycji konkursu na działania międzypokoleniowe „Działajmy razem” nasi uczniowie opowiedzieli o swojej pracy i odebrali dyplom za udział w projekcie.