Projekty

Projekt „Poznaj, decyduj, działaj”

Tematem przewodnim projektu „Poznaj, decyduj, działaj”, który realizowaliśmy w pierwszych miesiącach bieżącego roku szkolnego było „Spanie na 106”. W dzisiejszym zabieganym świecie rzadko jest czas na myślenie i mówienie o wartości odpoczynku, relaksu i snu. Sen często zabierają nam nie tylko praca czy nauka, ale i przebywanie w sieci, zbyt intensywne korzystanie z komunikatorów czy gier. Realizacja projektu stała się okazją do refleksji o wartości dobrego snu i wypoczynku. Projekt przewidywał realizację różnych działań, w tym szczególnie lubianej przez uczniów „Nocy w szkole”.
Zasłużony sen, w który zapadli zmęczeni uczestnicy tej imprezy, poprzedziły różnorodne działania zainicjowane przez organizatorów przedsięwzięcia –
p. Sylwię Olejniczak – Szymańską, p. Jadwigę Krokosz i p. Wojciecha Wątora.
W programie przedsięwzięcia znalazły się zadania grupowe, które zaowocowały pokazami scenek teatralnych pt. „Mój sen”, czytaniem wymyślonych bajek oraz śpiewaniem kołysanek ułożonych i zaaranżowanych przez uczniów. Uczestnicy mogli również wybrać i poddać indywidualnej ocenie wszystkie najważniejsze akcje przygotowane w ramach projektu. Okazało się przy tym, że wszystkie pomysły, także te zupełnie „niestandardowe”, np. Dzień Szlafroka i Dzień Misia, znalazły swoich zagorzałych zwolenników. W programie imprezy nie zabrakło także wspólnego biesiadowania i degustacji produktów sprzyjających zasypianiu oraz takich, które dostarczają energii do efektywnej pracy. Spotkanie stało się również okazją do zacieśnienia więzów i integracji miedzy uczestnikami, którzy zapewne jeszcze nie raz spotkają się podczas realizacji kolejnych szkolnych przedsięwzięć.
W trakcie realizacji projektu odbyły się również spotkania z seniorami i warsztaty pt: „Sen nie zna wieku” o wadze snu dla różnych grup wiekowych. Każdy uczestnik projektu bądź jego obserwator mógł także uczestniczyć w konkursach – na najlepszy cytat dotyczący snu (który może później znaleźć się na przypince) oraz na bajkę.


Projekt edukacyjny pt. „Odpowiedzialność człowieka za zdrowie i dobrostan zwierząt towarzyszących”
realizowany we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie realizowanym we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Tegoroczne zajęcia poświęcone były odpowiedzialności człowieka za zdrowie i dobrostan zwierząt towarzyszących.
Realizacja projektu odbywała się w kilku etapach i trwała dwa jesienne miesiące, podczas których uczniowie klas 2b i 3d brali udział w warsztatach i wykładach w laboratoriach Uniwersytetu Rolniczego oraz w innych ciekawych krakowskich instytucjach.

Pierwsze warsztaty odbyły się 14 listopada 2017 roku w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Rybnej, gdzie dowiedzieliśmy się m.in. co się dzieje ze zwierzętami, gdy trafiają do schroniska, jak wygląda procedura adopcji czworonoga, jak można stać się wolontariuszem oraz co to znaczy dobrze traktować zwierzęta.
Podczas dwugodzinnego spaceru przemierzyliśmy wszystkie zakamarki schroniska, aby upewnić się, czy zwierzętom jest tam dobrze.

Kolejnym punktem projektu był wykład pani Katarzyny Harmaty poświęcony zachowaniom behawioralnym zwierząt, którego wysłuchaliśmy 29 listopada na Uniwersytecie Rolniczym. Temat wzbudził nasze zainteresowanie, gdyż usłyszeliśmy wiele ciekawych informacji o zwierzętach, mieliśmy na przykład okazję przekonać się, jak bardzo rozwinięte zmysły posiada pies oraz jak przebiegała jego ewolucja i które cechy zostały mu po przodkach. Ciekawą kwestią poruszoną w czasie wykładu była także tzw. „mowa ciała” ukochanych pupili człowieka.

Ostatnim etapem tegorocznego projektu była wycieczka do Przegorzał, gdzie znajduje się Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego. Tutaj uczestniczyliśmy w zajęciach na temat leczenia i pielęgnacji psów. Przy okazji każdy uczeń, który ma swojego czworonoga dowiedział się co nieco o jego podstawowych czynnościach życiowych, między innymi mógł nauczyć się jak rozpoznać, że psa coś trapi lub źle się czuje.
Dzięki zajęciom organizowanym w ramach projektu odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc wzbogacając swoją wiedzę o informacje, których nie ma w naszych szkolnych podręcznikach. Dużą przyjemność sprawił nam również bliski kontakt ze zwierzętami, którego na co dzień brakuje nam, mieszkańcom wielkich miast.Ogólnopolski Program Edukacyjny Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” kierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny od roku 2009 w celu upowszechnienia wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.

W naszej szkole w ramach programu odbędzie się: szkolenie dla nauczycieli, lekcje wychowawcze dla uczniów poświęcone ochronie danych, Dzień Ochrony Danych Osobowych – w czasie którego uczniowie w różnorodny sposób będą poznawać zagadnienia związane z ochroną danych.


Zapraszamy do udziału w akcji „Recykling Daje Owoce”, w ramach której w 20 wybranych miastach Polski organizowane są zbiórki elektroodpadów, w zamian za które rozdawane są pyszne owoce. W Krakowie akcję organizuje pani Sylwia Olejniczak – Szymańska w Szkole Podstawowej nr 106. Zbiórka będzie prowadzona  w dniach 14.11 – 25.11, w Szkole Podstawowej nr 106 na ul.Litewskiej 34.   Recykling elektroodpadów naprawdę przynosi owoce, jest tylko jeden warunek, wszystkie elektrośmieci to odpady niebezpieczne, więc nie mogą trafiać do zwykłych śmieci. Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna i przekonanie każdego z nas, aby stare lodówki, suszarki, laptopy, telefony, baterie, świetlówki – jednym słowem wszystkie zużyte, zepsute i niepotrzebne sprzęty na prąd były segregowane i oddawane do recyklingu. W ramach akcji „Recykling Daje Owoce”, rozdajemy za elektrograty owoce. To oczywiście symbol akcji, mamy jednak nadzieję że ekologia, recykling i owoce, rzecz jasna, wyjdą nam wszystkim na zdrowie.

Kraje w Unii Europejskiej mają obowiązek zbiórki selektywnej elektroodpadów.  W Polsce w roku 2015 mieliśmy obowiązek zbiórki i recyklingu 35% ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), cel został przekroczony (38%). Obowiązkowy poziom zbierania w 2016 i 2017 wynosił już 40%, to stanowiło ok. 210 tys. ton elektroodpadów. Poziom rośnie znacząco już w 2018 (50%) i potem o 5%, co roku aż osiągniemy 65% zbiórki i recyklingu ZSEE. Bez zwiększania świadomości ekologicznej konsumentów, nie damy rady osiągnąć tego celu.

Co możemy zrobić z elektroodpadami? Możemy oddać je w sklepie przy zakupie nowych sprzętów AGD, IT, RTV. Często organizowane są akcje edukacyjne (np. Recykling daje Owoce) czy zbiórki elektroodpadów przez samorządy. Na terenie miast i gmin zlokalizowane są też tzw PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie bezpłatnie można odstawić swoją np. starą lodówkę. Na rynku funkcjonują również profesjonalne firmy odbierające duże elektroodpady bezpośrednio z domów. W Polsce organizację zbiórki prowadzi m.in ERP (Europejska Platforma Recyklingu). ERP w całej Europie zebrała i przetworzyła w 2016 około 300 000 ton ZSEE. Zapowiada się, że w 2017 roku poziom ten zostanie przekroczony.

 

Głównym partnerem akcji „Recykling daje owoce”  w Polsce jest: Europejska Platforma Recyklingu

Pomysłodawcą akcji jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski

www.cycling-recycling.eu


Miło nam poinformować, że nasza szkoła realizuje projekt „Nauczyciele 2.0 tworzą nową jakość szkoły”

w ramach Akcji KA 1, sektora Edukacja Szkolna programu ERASMUS+, konkurs 2016 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Projekt ten został opracowany w naszej szkole i w czerwcu 2016 roku zatwierdzony do realizacji. Odpowiada on na potrzeby nauczycieli i uczniów, którzy widzą szansę swojego rozwoju poprzez doskonalenie umiejętności w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) i w zakresie posługiwania się językiem angielskim (CLIL).

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez nabycie przez nauczycieli podczas szkoleń zagranicznych nowych kompetencji zawodowych. Pięciu nauczycieli, biorących udział w projekcie, odbyło takie kursy- troje we Włoszech i dwie nauczycielki w Irlandii.

ERASMUS+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Projekty realizowane w ramach Akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.


Projekt „Arturiada”

Ukończony właśnie projekt „Arturiada” to kolejny element trwającej już ponad dwa lata współpracy naszej szkoły z „Uskrzydlonym Centrum na Białym Prądniku”, która dotychczas zaowocowała licznymi warsztatami odbywającymi się w budynku szkoły lub w siedzibie centrum oraz imprezami artystycznymi z udziałem seniorów, takich jak ubiegłoroczne przedsięwzięcie o nazwie „Czyta(j)my razem”.
Wdrażany w pierwszych miesiącach bieżącego roku szkolnego projekt o nazwie nawiązującej do imienia patrona szkoły, Artura Grottgera, miał charakter przede wszystkim artystyczny, a w jego realizację zaangażowani byli uczniowie naszej szkoły oraz „Uskrzydleni wiekiem” seniorzy z CAS przy ulicy Rusznikarskiej.
Za oficjalne otwarcie projektu można uznać wrześniowy Jesienny Piknik Międzypokoleniowy „Działajmy razem”, w programie którego znalazły się dwa zaliczane do „Arturiady” przedsięwzięcia: plener malarski z udziałem par mieszanych „uczeń – senior” oraz stoisko pod nazwą „Slow Food, Zdrowe Odżywianie” serwujące pyszne sałatki okraszone sporą dawką wiedzy na temat właściwej diety.
Po tak spektakularnym rozpoczęciu kolejne zajęcia miały bardziej kameralny charakter, gdyż były to przede wszystkim warsztaty artystyczne pozwalające wykorzystać umiejętności i talenty tak seniorów, jak i gimnazjalistów.
Właśnie taka międzypokoleniowa grupa wspólnie uczyła się wykonywać decoupage podczas spotkania zorganizowanego w listopadzie w siedzibie szkoły, a prowadzonego przez p. Jadwigę Krokosz, która w tej technice osiągnęła mistrzostwo. W ramach rewanżu nasi gimnazjaliści, podczas odwiedzin u „Uszkrzydlonych wiekiem”, uczyli seniorów obsługi tabletu.
Adresatami działań naszych wolontariuszy oraz ich opiekunki, koordynatorki projektu p. Sylwii Olejniczak – Szymańskiej, były również dzieci z okolicznych przedszkoli, które wraz ze swoimi rodzicami odwiedzili naszą szkołę, aby wziąć udział w artystycznych zajęciach adaptacyjnych. Ich efekty – przepiękne anioły ozdobione przez maluchów, wraz z innymi pracami, które powstały w czasie opisywanych tu zajęć, można było podziwiać podczas wystawy zaprezentowanej 12 grudnia, w czasie obchodów Dnia Patrona naszej szkoły.