Edukacja emocjonalna

Nabór do klasy 1 z edukacją emocjonalną na rok szkolny 2018/2019

Integralną częścią realizowania podstawy programowej od klasy 1 w tym oddziale będą dodatkowe treści nauczania umożliwiające rozwój kompetencji społecznych uczniów.
Klasa będzie prowadzona przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej będących jednocześnie specjalistami w zakresie edukacji emocjonalnej.
Nauczycieli poprowadzą też Akademię Świadomych Rodziców – cykliczne spotkania z Rodzicami poświęcone edukacji emocjonalnej.

Dlaczego edukacja emocjonalna jest tak ważna i nam wszystkim potrzebna? Obejrzyj poniższe slajdy.

Emocjonalne abecadło


 

Zdrowie a emocje


 

Nastroje a nauka


 

Sukces zawodowy

Więcej: http://instytutemocji.pl/