Kadra

Kadra Szkoły Podstawowej nr 106 w Krakowie

Dyrektor: mgr Joanna Konieczna – Sierak
Wicedyrektor: mgr Ewa Baranowska

 

edukacja wczesnoszkolna

mgr Beata Wierzbicka

mgr Beata Jankiewicz-Żak

 

język angielski

mgr Jadwiga Krokosz

 

nauczyciel świetlicy

mgr Angelika Opyd-Homoncik

 

nauczyciel świetlicy

mgr Ewa Stanuch

 

religia

mgr Beata Radwan

 

etyka

mgr Joanna Konieczna-Sierak

 

akademia młodego programisty

mgr Wojciech Wątor

 

Sekretarz Szkoły

Romualda Rojek-Lenda

 

Gabinet pedagogiczno-psychologiczny

mgr Ewa Baranowska

 

Biblioteka

mgr Ewa Baranowska

 

Pielęgniarka szkolna

Janina Szczygieł