Kadra

Kadra Szkoły Podstawowej nr 106 w Krakowie

Dyrektor: mgr Joanna Konieczna-Sierak
Wicedyrektor: mgr Ewa Baranowska

język polski

mgr Joanna Konieczna-Sierak
mgr Anna Kutek
mgr Rafał Mazur

matematyka

mgr Jolanta Pitala
mgr Wojciech Wątor

historia

mgr Magdalena Kunysz

geografia

mgr Lucyna Chmiest

informatyka

mgr Marek Solarz

fizyka

mgr Sylwia Olejniczak-Szymańska
mgr Jolanta Pitala

chemia

mgr Dorota Gajkowska

biologia

mgr Paulina Wantuch

język angielski

mgr Beata Gorczowska
mgr Jadwiga Krokosz

język niemiecki

mgr Karina Grajcar

język francuski

mgr Justyna Mika

technika

mgr Sylwia Olejniczak-Szymańska

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Joanna Ilnicka

plastyka/zajęcia artystyczne

mgr Angelika Opyd-Homoncik

wychowanie fizyczne

mgr Ewa Stanuch
mgr Beata Wierzbicka

religia

mgr Wioletta Buda

Sekretarz Szkoły

p. Romualda Rojek-Lenda

Gabinet pedagogiczno-psychologiczny

mgr Lucyna Geringer

Biblioteka

mgr Ewa Baranowska

Pielęgniarka szkolna

p. Janina Szczygieł