Kadra

Kadra Szkoły Podstawowej nr 106 w Krakowie

Dyrektor: mgr Joanna Konieczna-Sierak
Wicedyrektor: mgr Ewa Baranowska

język polski

mgr Joanna Konieczna-Sierak
mgr Anna Kutek

matematyka

mgr Wojciech Wątor

historia

mgr Magdalena Kunysz

geografia

mgr Lucyna Chmiest

informatyka

mgr Wojciech Wątor

fizyka

mgr Sylwia Olejniczak-Szymańska

chemia

mgr Dorota Gajkowska

biologia

mgr Dorota Gajkowska

język angielski

mgr Jadwiga Krokosz
mgr Marta Lenda

język niemiecki

mgr Grzegorz Kokor

język francuski

mgr Ewelina Sala-Łyczko

technika

mgr Sylwia Olejniczak-Szymańska

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Joanna Ilnicka

plastyka/zajęcia artystyczne

mgr Angelika Opyd-Homoncik

wychowanie fizyczne

mgr Ewa Stanuch

edukacja wczesnoszkolna

mgr Beata Wierzbicka

religia

mgr Wioletta Szczypczyk

Sekretarz Szkoły

p. Romualda Rojek-Lenda

Gabinet pedagogiczno-psychologiczny

mgr Lucyna Geringer

Biblioteka

mgr Ewa Baranowska

Pielęgniarka szkolna

p. Janina Szczygieł