Oferta szkoły

Zapraszamy do klasy 1

 • kreatywni nauczyciele
 • wydzielona przestrzeń dla najmłodszych uczniów
 • nauka na jedną zmianę
 • jeden rocznik na świetlicy
 • doskonałe zaplecze sportowe
 • bardzo dobre warunki lokalowe
 • bogata oferta zajęć dodatkowych

Zajęcia dodatkowe dla klasy 1a

Rok szkolny 2018/2019

BEZPŁATNE


 • angielski „Voice” – śpiewamy po angielsku (p. J. Krokosz, 1 raz w tygodniu)
 • zajęcia ruchowe „aktywna godzina” (p. B. Wierzbicka 1 raz w tygodniu)
 • zajęcia plastyczno – historyczne „Spacerkiem po Krakowie” – realizowane we współpracy z Muzeum Historycznym (oddział Krzysztofory) – p. M. Kunysz (1 raz w miesiącu)
 • zajęcia w bibliotece szkolnej: „Baśniowa kraina”, „Złote pióro” – 1 raz w miesiącu (p. E. Baranowska)
 • kodowanie dla najmłodszych – 1 raz w miesiącu, p. W. Wątor

we współpracy z C. M. im. H. Jordana:

 • Zajęcia etnograficzne „Kalejdoskop kultur”
  Zajęcia przygotowane z myślą o dzieciach szkół podstawowych (szczególnie klas I-III), obejmują różnorodne tematy poświęcone kulturze, sztuce i życiu codziennemu wybranych krajów. Służą wzbogaceniu wiedzy, rozbudzeniu ciekawości świata i dobrej zabawie. Zajęcia oparte na pokazie zdjęć, wykorzystaniu baśni, gier i zabaw, działaniach plastycznych i ruchowych.

  Przykładowe tematy:
  1. Morza i oceany
  2. Smaki świata
  3. Pieniądze w Europie
  4. Kto mieszka w Afryce
  5. Zwierzęta Chin
  6. Tradycje Wielkanocne, Bożonarodzeniowe w Europie i na świecie

 • zajęcia konstrukcyjne:
  Zajęcia MIASTO = Mali Inteligentni Architekci Szukają Tworzą Oglądają, łącząc zabawę i edukację, rozwijają wyobraźnię przestrzenną dzieci, uczą współpracy w grupie, planowania i konsekwencji w pracy, uwrażliwiają dzieci na przestrzeń miejską, zabytki oraz nowoczesne rozwiązania budowlane.

  Przykładowe tematy:
  1. Zakamarki miasta – detale architektoniczne
  2. Kraków się broni – baszty, mury, fortyfikacje
  3. Miasto przyszłości – drapacze chmur
  4. Najciekawsze wieże świata
  5. Budujemy miasto

 • zajęcia taneczne (w zależności od zainteresowania)
 • zajęcia z edukacji emocjonalnej prowadzone przez Instytut Emocji – warsztaty dla dzieci, formuła do ustalenia

DODATKOWO PŁATNE (grupa powstaje od 8 osób)


 • zajęcia szachów (www.szkolaszachowa.eu) 1 raz w tygodniu koszt 175 zł za semestr
 • zajęcia z programowania z firmą happy robot (www.happyrobot.pl) 1 raz w tygodniu koszt 19 zł za zajęcia w przypadku odpłatności miesięcznej, 17 zł za zajęcia w przypadku odpłatności semestralnej
 • zajęcia we współpracy z klubami sportowymi – w zależności od oferty oraz potrzeb (będą proponowane we wrześniu)