Rekrutacja do klas 4 i 7

Zgodnie z art.205 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 60) na wniosek rodziców w Szkole Podstawowej nr 106 mogą zostać utworzone oddziały klas 4 oraz 7, co nie wpłynie na fakt, iż będzie to SZKOŁA NA JEDNĄ ZMIANĘ.


INSTRUKCJA:

  1. Pobierz odpowiedni wniosek:
  2. Wypełnij go.
  3. Złóż w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 106 przy ul. Litewskiej 34.

Zainteresowanych zapraszamy do działu OFERTA.

Z uwagi na współpracę z Instytutem Emocji zajęcia z edukacji emocjonalnej mogą być prowadzone również klasach 4 oraz 7. Więcej informacji w dziale EDUKACJA EMOCJONALNA.

Zapraszamy również na DNI OTWARTE szkoły 10 lutego (10.00 – 14.00) i 1 marca (16:00 – 19:00)