Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do nowo utworzonego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 106 im. Artura Grottgera rozpocznie się w marcu za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Informacja na temat kryteriów naboru oraz terminów postępowania rekrutacyjnego na rok 2019/2020:
https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html

Podstawowe informacje dotyczące oddziałów przedszkolnych przy SP 106:

 • godziny otwarcia przedszkola: 6:30– 17:00
 • zajęcia dydaktyczne realizowane są w godzinach: 8:00 – 13:00
 • planowane zajęcia dodatkowe: j.angielski, kuchcikowo, zajęcia sensoryczne, zajęcia taneczno-ruchowe, szachy, spacerki po Krakowie (stały kontakt z instytucjami kultury), elementy kodowania z wykorzystaniem robotów ozobot.

BAZA LOKALOWA:

Oddziały przedszkolne będą mieścić się na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 106 przy ul. Litewskiej 34. Parter został przebudowany na potrzeby edukacji przedszkolnej, posiada osobne wejście z boku budynku.

Łączna powierzchnia użytkowa kondygnacji: 462 m2

Powierzchnia sal przedszkolnych: 64 m2, 63 m2, 63 m2, 62m2

Na terenie przedszkola mieści się też: szatnia, pomieszczenie do wydawania posiłków, pokój dla specjalisty, pokój dla nauczycieli,  pomieszczenia o charakterze gospodarczym.

Budynek szkoły i oddziałów przedszkolnych położony jest na obszernej działce, co stwarza możliwość korzystania z terenu zielonego oraz boisk szkolnych.

Dzięki wsparciu Rady Dzielnicy V przygotowywany jest projekt placu zabaw dedykowanego dla oddziałów przedszkolnych.

W pomieszczeniach przedszkolnych zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego, przestrzeń spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Sale przedszkolne przed oddaniem do użytku zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe, funkcjonalne meble i multimedia.


Przewidywany rozkład dnia w Przedszkolu

PORANEK 6:30 – 9:00

6:30- 8:00

 • powitanie dzieci przychodzących do przedszkola
 • rozmowy indywidualne z dziećmi, praca indywidualna z dzieckiem
 • zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci
 • korzystanie z gier, układanek, puzzli, zabawy indywidualne, dowolnie wybranymi zabawkami
 • zabawy integrujące grupę, zabawy w kole

8:00 – 8:30

 • ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, tańce integracyjne
 • przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne

8:30 – 9:00

 • śniadanie

PRZEDPOŁUDNIE 9:00 – 12:00

9:00 -9:30

 • zabawy indywidualne i zespołowe z nauczycielem
 • zajęcia w ramach indywidualizacji pracy

9:30 – 10:30

 • obowiązkowe zajęcia wychowawczo-dydaktyczne organizowane przez n-la (różne formy działalności dziecka zgodne z programem)

10:30 – 11:15

 • spacery, zabawy ruchowe w ogrodzie (przy w miarę sprzyjającej pogodzie), obserwacje przyrodnicze
 • zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela
 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • zabawy ruchowe

11:15 – 11:30

 • przygotowanie do obiadu

11:30 -12:00

 • obiad

POPOŁUDNIE 12:00 – 17:00

12:00 – 12:15

 • słuchanie bajek, opowiadań, utworów muzyki klasycznej, relaksacyjnej (młodsza grupa)

12.00-14.00

 • w gr. I leżakowanie

12:15 – 14:00

 • praca indywidualna, zabawy w małych grupach
 • swobodne zabawy dzieci w/g własnych zainteresowań
 • spacery lub zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
 • w tym czasie mogą odbywać się zajęcia dodatkowe

14:00 – 14:10

 • czynności samoobsługowe ,przygotowanie do podwieczorku

14:10 – 14:30

 • podwieczorek

14:30 – 17:00

 • dowolne zabawy w kącikach zainteresowań
 • ćwiczenia indywidualne z dziećmi (praca w ramach wyrównywania szans rozwojowych oraz rozwijania uzdolnień i predyspozycji dzieci)
 • zabawy i ćwiczenia rozwijające małą motorykę
 • odbiór dzieci przez rodziców