Rekrutacja do klas 1

Szkoła Podstawowa nr 106 w Krakowie prowadzi rekrutację na rok szkolny 2019/2020 do klas 1.

System rekrutacji do klas I oparty jest o jednolite kryteria naboru, które zostaną określone uchwałą Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 zostaną opublikowane do końca stycznia 2019 r.

Zainteresowanych zapraszamy do działu OFERTA.

 

Rekrutacja do innych klas >>>