Rekrutacja klas 1

Szkoła Podstawowa nr 106 w Krakowie prowadzi rekrutację na rok szkolny 2018/2019 do klas 1.

System rekrutacji do klas I oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 zostaną opublikowane do końca stycznia 2018 r. [http://portaledukacyjny.krakow.pl/196470,artykul,ewidencja_zapisow_do_szkol_podstawowych.html]

Link do systemu rekrutacji do szkół podstawowych ELEMENTO:
[KLIKNIJ]

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

Lp.

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 – 28 marca 2018 r.

17 – 24 maja 2018 r.

2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 0światowe

1 – 21 marca 2018 r.

17 – 23 maja 2018 r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

21 marca 2018 r.

23 maja 2018 r.

4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 5 kwietnia 2018 r.

do 25 maja 2018 r.

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26 kwietnia 2018 r.

11 czerwca 2018 r.

6

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

27 kwietnia – 15 maja 2018 r.

12 – 15 czerwca 2018 r.

7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16 maja 2018 r.

18 czerwca 2018 r.

Zainteresowanych zapraszamy do działu OFERTA.