Rekrutacja do klas 1

Szkoła Podstawowa nr 106 w Krakowie prowadzi rekrutację na rok szkolny 2019/2020 do klas 1.

System rekrutacji do klas I oparty jest o jednolite kryteria naboru, które zostaną określone UCHWAŁĄ NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Aby przejść do serwisu rekrutacyjnego Elemento kliknij tutaj.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagęw postępowaniu rekrutacyjnym

 

1 – 29 marca 2019 r.

 

21 – 28 maja 2019 r.

 

2.

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

 

1 – 22 marca 2019 r.

 

21 – 24 maja 2019 r.

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

 

22 marca 2019 r.

 

24 maja 2019 r.

 

4.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

do 1 kwietnia 2019 r.

 

do 29 maja 2019 r.

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

8 maja 2019 r.

 

12 czerwca 2019 r.

 

6.

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

9 – 17 maja 2019 r.

 

 

13 – 18 czerwca 2019 r.

 

7.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

20 maja 2019 r.

 

19 czerwca 2019 r.

Zainteresowanych zapraszamy do działu OFERTA.

 

Rekrutacja do innych klas >>>