Stołówka

Obiady w lutym

Abonament za 10 dni: 01 – 09  i  26 – 28  02. 2018 r.

  • Zestaw obiadowy – 110 zł

Przyjmowanie wpłat w stołówce codziennie w godz. 7.30 – 9.00 lub przelewem na konto:

PKO BP SA nr 04 1020 2892 0000 5302 0387 3155
Stołówka szkolna „WILER”, ul. Litewska 34, 30-014 Kraków

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • klasę,
  • rodzaj abonamentu
  • okres obejmujący wpłatę

ZAPRASZAMY !