Świetne wyposażenie szkoły

W trzykondygnacyjnym budynku szkoły parter oddany zostanie do dyspozycji najmłodszych uczniów, którzy korzystać będą
z 2 sal lekcyjnych, świetlicy, pracowni rozwoju, pracowni informatycznej
i multimedialnej oraz bibliotecznego centrum multimedialnego i czytelni.

 

Czytelnia szkolna Biblioteka szkolna W pracowniach przedmiotowych usytuowanych na I i II piętrze odbywać się będą zajęcia wymagające zastosowania pomocy i metod właściwych dla poszczególnych przedmiotów, co pozwoli wprowadzić do programu nauczania ciekawe elementy z zakresu chemii czy fizyki, wzbogacające wiedzę najmłodszych uczniów o otaczającym ich świecie.

Każda pracownia posiada, obok księgozbioru i pomocy naukowych, dostęp do internetu oraz rzutnik multimedialny i laptop, umożliwiający nauczycielom korzystanie z nowoczesnego oprogramowania pomocnego w prowadzeniu interesujących zajęć.

Siłownia w szkole Ogródek szkolny Dzięki rozbudowanej infrastrukturze sportowej, do której zalicza się duża i mała sala gimnastyczna oraz siłownia i nowoczesne boisko wielofunkcyjne, formy zajęć sportowych i metody pracy nauczycieli wychowania fizycznego mogą być zróżnicowane i adekwatne do potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców.

Uczniowie wraz z opiekunami mogą również uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych na terenach zielonych otaczających szkołę oraz w ogródku usytuowanym obok boiska szkolnego, gdzie odbywać się będą wiosenne lekcje ogrodnicze.