Współpraca

Współpraca z Niezależnym Instytutem Edukacji Emocjonalnej – w zakresie warsztatów dla Rodziców i dzieci oraz planowanej klasy z elementami edukacji emocjonalnej

Zapraszamy na stronę Instytutu: instytutemocji.pl


Rodzice mają realny wpływ na życie nowo tworzonej szkoły.

Nauczyciele, skoncentrowani na jednym roczniku , tworzą spójny program zapewniający wszechstronny rozwój uczniów i modyfikowany zgodnie z ich potrzebami.

Współpraca z instytucjami (poparta umową oraz konkretnym programem działań):

  • Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie
  • Uniwersytetem Rolniczym
  • Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych
  • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa