Współpraca


Współpraca z Politechniką

Po raz kolejny w tym roku szkolnym nasi uczniowie – tym razem klasy 3 c – wzięli udział w warsztatach na PK. Tytuły laboratoriów: pomiary współrzędnościowe, termowizja, mikroobróbka, samochody i silniki oraz – będący największą atrakcją – symulator tramwaju. Dziękujemy pracownikom naukowym PK za dużą dawkę atrakcyjnie podanej wiedzy!


Współpraca z Niezależnym Instytutem Edukacji Emocjonalnej – w zakresie warsztatów dla Rodziców i dzieci oraz planowanej klasy z elementami edukacji emocjonalnej

Zapraszamy na stronę Instytutu: instytutemocji.pl


Rodzice mają realny wpływ na życie nowo tworzonej szkoły.

Nauczyciele, skoncentrowani na jednym roczniku , tworzą spójny program zapewniający wszechstronny rozwój uczniów i modyfikowany zgodnie z ich potrzebami.

Współpraca z instytucjami (poparta umową oraz konkretnym programem działań):

  • Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie
  • Uniwersytetem Rolniczym
  • Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych
  • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa